Opvang

Opvang

Wij organiseren voor-en naschoolse opvang en middagopvang.

 

 

1 kind aanwezig

Vanaf 2 kinderen

aanwezig

Ochtendtoezicht :

07.00 uur tot

08 uur

€ 0,85

€ 0,65

Avondtoezicht :

16.00 uur tot

18.uur

€ 1,40

€ 1,00

 

Middagtoezicht :

12.20 uur tot

13 uur

Het toezicht door de school begint om 7 uur. Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8 uur. De leerlingen die vóór 8 uur op de speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.

Het toezicht tijdens de schooldagen gebeurt in principe door onze eigen leraren.

Voor de voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddag, pedagogische studiedagen en fa- cultatieve verlofdagen en de periodes van 12.20 uur tot 13.20 uur hebben wij evenwel af- zonderlijk personeel in dienst genomen.

Vanaf 01.01.2005 zijn de opvangkosten voor kinderen onder 12 jaar fiscaal aftrekbaar. U ontvangt van de school de nodige documenten.

VRIJE DAGEN             

 Zie opvangkalender op de website.

Vrije dagen :

07.30 uur tot 13.00 uur

€ 5,50

€ 4,10

 

13.00 uur tot 17.30 uur

€ 4,00

€ 3,00

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

Zie opvangkalender op de website.

STUDIE

Leerlingen vanaf het tweede leerjaar kunnen zich inschrijven voor de studie, waar op een rustige manier huiswerk gemaakt kan worden. De studie wordt georganiseerd op maandag, dinsdag en donderdag (met uitzondering van de dagen waarop er vergadering is voor de leraren).

De leerlingen blijven tot 16.15 u aanwezig in de studie. Nadien kunnen ze worden opgehaald of gaan ze naar de opvang.

Elk jaar wordt de vraag opnieuw gesteld of uw kind naar de studie komt of niet.

HUISWERKKLAS

Onze school organiseert in samenwerking met de gemeente een huiswerkklas. Deze begeleiding gebeurt door vrijwilligers en leraren.

De voorwaarde om hier te kunnen aan deelnemen kan je verkrijgen bij de directie van de school.