CLB

CLB

Albrecht Sally

Psycho-pedagogisch werker

sally.albrecht@clbnwb.be

 

Vrij CLB Noordwest-Brabant  – Vestiging Vilvoorde

Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde

02 251 15 55 

www.clbnoordwestbrabant.be