Over ons

Over ons

Twee armen, wijzend in verschillende richtingen, bieden kansen om vanuit eigen ontdekkingen te groeien en te leren. Jongens en meisjes zijn welkom in hun verscheidenheid. Wij blijven hopen dat kinderen zich in onze school steeds goed mogen voelen. Daarbij is de steun van ouders onontbeerlijk om te ankeren tijdens woelige stormen.

Bovenstaande tekening wil weergeven waar onze school voor staat:

Onze boot werd gebouwd met stevige planken van zeer goede kwaliteit. Een veilig klas-en schoolklimaat, authenticiteit en jezelf mogen en kunnen zijn, procesgericht en geïntegreerd werken, kans bieden tot experimenteren, impulsen geven, verantwoordelijkheid opnemen, professionaliteit van de matrozen (leerkrachten): al deze elementen samen zorgen voor een stevige basis om een goede vaart te verzekeren op school. Deze eigenschappen zijn tevens noodzakelijk om als persoon jezelf te kunnen zijn en vrijuit te kunnen experimenteren . De boot dient van bij de uitvaart stevig gebouwd te zijn en iedereen moet een veilig gevoel hebben om ontspannen mee te varen. Soms mogen de kinderen mee de koers van de boot bepalen, we spelen in op hun ervaringen en interesses. Wanneer onze boot op volle koers is, mede dankzij de stevige romp, zetten de zeilen onze kindeigenschappen bol. Deze kindeigenschappen ontwikkelen zich langzaam aan: orde en discipline, verbondenheid tussen de kinderen en de hele schoolgemeenschap, beleving en plezier, creativiteit, innerlijke balans en dit binnen een positief klas- en schoolklimaat.

In volle vaart en op volle koers trekken we onze windzeilen op. Deze windzeilen staan symbool voor: maatschappij, waarden en normen, de mens, intercultureel onderwijs en de zorg. We zetten de zeilen bol en zorgen voor evenwicht tussen de verschillende domeinen . De kinderen aan boord (onze lln) kijken alle richtingen uit: zij blikken terug, kijken vooruit, doen ideeën op, genieten, ervaren met de zintuigen, voeren uit, denken creatief na, werken samen. De matrozen (leerkrachten) zorgen voor een evenwicht tussen beschouwende en creërende activiteiten. Zoals je kan zien is de boot nog niet vol, iedereen mag erbij. Elk kind, met zijn eigen persoonlijkheid en culturele achtergrond en diversiteit, is een verrijking voor het leven op onze boot. De matrozen grijpen deze kansen dan ook aan.

Om een fijne vaart te beleven hebben we veel energie nodig, de zon zorgt ervoor dat we een goed gevoel krijgen bij alles wat we doen. De zon staat symbool het schoolklimaat. In een veilige, positieve, sociale, warme en professionele omgeving, kan de boot op volle koers varen. We krijgen niet enkel prikkels in de klas, we varen soms uit: openluchtklassen, culturele activiteiten,…

Wind zorgt voor een woelige zee. Niet alles loopt steeds even vlot, maar ook tegenslagen moeten we kunnen inbouwen en er toch voor zorgen dat dit de werking niet in het gedrang brengt.

De vuurtoren maakt ons alert voor het bewaken van de juiste koers. Op regelmatige basis durven wij te evalueren en bij te sturen. Dit door regelmatig te beschouwen met de kinderen, door observaties, door rapportering aan ouders, door een kwaliteitsvol leerlingvolgsysteem waarin alles een plaats krijgt. De leerlingen zijn ook vuurtoren voor zichzelf en elkaar (zelfevalutie).

Het kompas geeft richting aan onze boot. Deze richting wordt bewaakt door onze leerkrachten en directie. Om de juiste richting te bepalen moeten we in onze activiteiten het kompas kunnen lezen. Daarvoor is kennis vereist bij, de leerkrachten. Nascholing kan hierbij helpen, expertise uitspelen zeker ook. Ook de expertise van ouders en kinderen kunnen we gebruiken in allerhande activiteiten. Om onze koers te bewaken maken we ook gebruik van regelmatige evaluaties.