Brieven kleuter

Brieven kleuter

Klik hier voor de weekbrieven van de onthaalklas (juf Joni) en de eerste kleuterklas (juf Ilse):
Weekbrief thema ijsjes

Klik hier  voor de weekbrieven van de tweede (juf Roxane) en derde (juf Kim) kleuterklas:

Algemene brieven kleuters: