Inschrijvingen broers/zussen

Inschrijvingen broers/zussen

Beste ouder,
 
Betreft: inschrijving broers/zussen–schooljaar 2022-2023
 
Als je een kind hebt dat je vanaf het schooljaar 2022-2023 in onze school wil inschrijven, dan dien je eerst de aanmelding te doen via de website aanmelden.grimbergen.be
Dit kan enkel van maandag 10 januari 2022 (09.00 uur) tot maandag 24 januari 2022 (10.00 uur). Enkel wie tijdens deze periode aanmeldt, zal voorrang krijgen in onze school voor de inschrijving van:
 • een broer of zus van een kind dat reeds in onze school is ingeschreven
 • een kind van een personeelslid van onze school
 
Ten laatste op vrijdag 4 februari 2022 om 16.00 uur zal je vernemen of jij je kind bij ons kan inschrijven.
Hou er rekening mee dat:
 • je het voorrangsrecht verliest indien je niet aanmeldt tijdens de hierboven opgegeven periode
 • met broers en zussen worden bedoeld:
  • broers en zussen met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen
  • halfbroers en halfzussen met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen
  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en -zussen)
 • kinderen die reeds in onze school zijn ingeschreven, niet opnieuw moeten worden ingeschreven.

Je vindt meer informatie op de website aanmelden.grimbergen.be
Surf er zeker eens naartoe. Indien je daarna nog vragen hebt, kan je bij ons bij de directie of beleidsmedewerker terecht: directie@vbs-deankering.be of bellen naar 02/251 71 00.
Je kan ook steeds mailen naar aanmelden@grimbergen.beof bellen naar 02 260 12 24.

Wie moet aanmelden?
 • broers en zussen van een kind dat reeds in onze school is ingeschreven
 • kinderen van personeelsleden van onze school.

Let op!
Ook kinderen van de voorrangsgroepen geboren in de laatste weken van 2020 moeten nu aangemeld worden. Zijn mogen pas vanaf 1 september 2023 naar de kleuterklas, maar moeten samen met de andere kinderen geboren in 2020 inschrijven.

Hoe meld je aan?
Aanmelden kan enkel van maandag 10 januari 2022 (9.00 uur) tot maandag 24 januari 2022 (10.00 uur)!
Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang, zolang het tijdens die periode gebeurt.

 1. Ga naar aanmelden.grimbergen.be
 2. Klik in de grijze balk op “Aanmelden”
 3. Lees en aanvaard devoorwaarden voor het gebruik van het digitaal aanmeldingsregister.
 4. Vul alle gegevens in van u en uw kind.
 5. Duid de school aan waar uw andere kinderen schoollopen of waar je werkt.

Ten laatste vrijdag 4 februari 2022 (16.00 uur) krijg je een mail met het resultaat van uw aanmelding, waarna je jouw kind kan inschrijven in de school. Inschrijven kan van maandag 7 tot vrijdag 25 februari 2022.