Inschrijvingen

Inschrijvingen

Indien u uw kind wenst in te schrijven, kan u steeds een afspraak maken op het nummer  02 251 71 00 of via directie@vbs-deankering.be. Tijdens de inschrijving krijgt u ook een rondleiding zodat u onze school leert kennen.
Onze instappende kleuters nodigen we graag uit op één van onze ‘open-klasdagen’. Meer informatie hierover vindt u onder ‘inschrijvingen kleuters’.

Welke documenten zijn nodig?

Bij een inschrijving is het noodzakelijk dat u het KIDS-ID meebrengt! Indien uw kind in de lagere school dient ingeschreven te worden, vragen wij u vriendelijk om het laatste rapport mee te brengen.

 

INSCHRIJVINGEN KLEUTERS

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen de kleuters naar school!
In onderstaande tabel vindt u de mogelijke instapdata voor nieuwe kleuters in het schooljaar 2019-2020.

Kleuters geboren voor of op

Instapdatum

Open- klasmoment
11u00-11u45

2 maart 2017

2 september 2019

donderdag 29 augustus 2019

4 mei 2017

4 november 2019

donderdag 24 oktober 2019

6 juli 2017

6 januari 2020

donderdag 19 december 2019

1 augustus 2017

4 februari 2020

donderdag 30 januari 2020

2 september 2017

2 maart 2020

donderdag 20 februari 2020

20 oktober 2017

20 april 2020

donderdag 2 april 2020

25 november 2017

25 mei 2020

donderdag 14 mei 2020

Tijdens onze open-klasmomenten is er een eerste kennismaking mogelijk met de nieuwe juf en de nieuwe klas van uw peuter. Hierbij heeft uw kind al meteen de mogelijkheid om even mee te spelen met de vriendjes van de klas. Ondertussen kan de juf wat informatie geven of heeft u als ouder de tijd om vragen te stellen.

Indien u nog vragen heeft omtrent de instapdatum van uw kind kan u steeds terecht bij de directie of op deze website 

 

INSCHRIJVINGEN LAGERE SCHOOL

Om uw kind in te schrijven in de lagere school dient de leerling 6 jaar te zijn voor 1 januari van het huidige schooljaar.

In onze lagere school werken we met ankerklassen en niveaugroepen. In de ankerklas worden de  vakken turnen/zwemmen, godsdienst, wereldoriëntatie, muzische vorming en Frans (in het 5de en 6de leerjaar) gegeven.
Voor de vakken Nederlands en wiskunde worden de kinderen ingedeeld in niveaugroepen op basis van observaties en resultaten.

Door het gebruik van dit systeem willen we nog beter op maat van elk kind werken!