Schoolkosten

Schoolkosten

ONKOSTENRAMING kleuterschool (2019 – 2020):

Hieronder volgt een raming van de kosten tijdens een schooljaar. Deze raming bestaat uit:  

  • facultatief en niet-verplichte kosten waar u dus volledig vrij op kan intekenen via bestelformulieren of andere strookjes.
  • verplichte kosten zoals klassikale activiteiten, (film, toneel , studie-uitstappen, museumbezoeken, schoolreis, zwemmen…)

verplichte bijdrage voor:

prijs

culturele activiteiten (film, toneel, museum,…) andere uitstappen 

  maximumfactuur : € 45 per schooljaar

witte turnpantoffeltjes (vanaf 2de kleuterklas)

vrij te kopen 

facultatief en niet verplicht

prijs 

warme maaltijd (soep inbegrepen)

€ 3,55  

soep 

€ 0,50   

bewaking 

 

ochtend                    ( 07.00 – 08.00u ) 

 € 0,90  (1e kind) – € 0,70  (vanaf 2e kind) 

avond                       ( 16.00 – 18.00u ) 

 € 1,50  (1e kind) – € 1,10  (vanaf 2e kind) 

woensdagnamiddag ( 13.00 -16.00 u )

 € 2,10  (1e kind) – € 1,50  (vanaf 2e kind) 

woensdagnamiddag ( 16.00 – 18.00u )

 € 1,40  (1e kind) – € 1,00  (vanaf 2e kind) 

vrije dagen               ( 07.30 – 13.00u ) 

 € 5,50  (1e kind) – € 4,10  (vanaf 2e kind) 

vrije dagen               ( 13.00 – 17.00u )  

 € 4,35  (1e kind) – € 3,25  (vanaf 2e kind) 

te laat afhalen  

€ 5,00  

schoolfotograaf 

bepaald via online -bestelling

nieuwjaarsbrieven  

€ 1 per brief  

*Niet afgemelde warme maaltijden voor 09.00 uur worden automatisch aangerekend op de maandrekening.

 

ONKOSTENRAMING lagere school (2019 -2020):

Hieronder volgt een raming van de kosten tijdens een schooljaar.  Deze raming bestaat uit:  

  • facultatief en niet-verplichte kosten waar u dus volledig vrij op kan intekenen via bestelformulieren of andere strookjes.
  • verplichte kosten zoals klassikale activiteiten, (film, toneel, studie-uitstappen, museumbezoeken, schoolreis, zwemmen…)

   verplichte bijdrage voor:

prijs 

culturele activiteiten (film, toneel, museum, …) andere uitstappen (studiereis, sportdag, …)  zwemmen 

  maximumfactuur € 90 per schooljaar 

boerderijklassen, ruimteklassen, sportklassen,…. 

maximumfactuur € 440 over de ganse schoolloopbaan 

T-shirt voor turnen

blauwe of  zwarte turnshort  witte turnpantoffels

zwembroek of badpak

€5  vrij te kopen vrij te kopen vrij te kopen

facultatief en niet verplicht

prijs 

warme maaltijd (soep inbegrepen)

€ 4,10 

soep 

€ 0,50 

bewaking 

 

ochtend                          ( 07.00 – 08.00u ) 

€ 0,90  (1e kind) – € 0,70  (vanaf 2e kind) 

avond                             (16.00 –  18.00u ) 

€ 1,50  (1e kind) – € 1,10  (vanaf 2e kind) 

woensdagnamiddag       (13.00 – 16.00u ) 

€ 2,10  (1e kind) – € 1,50  (vanaf 2e kind) 

woensdagnamiddag       (16.00 – 18.00u ) 

€ 1,40  (1e kind) – € 1,00  (vanaf 2e kind) 

vrije dagen                     ( 07.30 – 13.00 u) 

€ 5,50  (1e kind) – € 4,10  (vanaf 2e kind) 

vrije dagen                     ( 13.00 – 17.00u ) 

€ 4,35  (1e kind) – € 3,25  (vanaf 2e kind) 

te laat halen  

€ 5,00  

Zonnekind/-straal/-land 

€ 39

vakantie – oefenboek Zonnekind/-straal/-land  

€ 7,00  

Leeskriebel (jaarabonnement 1e leerjaar)  

€ 30

schoolfotograaf  

bepaald via online-bestelling  

nieuwjaarsbrieven  

€ 1 per brief   

duplicaat getuigschrift, kopie opvragen leerling gegevens

€ 1,00  

*Niet afgemelde warme maaltijden voor 09.00 uur worden automatisch aangerekend op de maandrekening.