Media

Media

We houden rekening met privacy!

Sinds de intrede van de GDPR hebben we de werking van onze site aangepast. Onze site bevatte in het verleden gerichte foto’s waarop sommige leerlingen herkenbaar waren. Volgens een eerdere bevraging kon niet iedereen dit appreciëren. Voor foto’s dienen we voortaan de benodigde toestemmingen te hebben alvorens we deze mogen publiceren. Helaas is het voor ons onbegonnen werk om te selecteren welke leerling er al dan niet op de foto mag. GDPR werkt met terugwerkende kracht, dus zouden we ook voor oudere foto’s actie moeten ondernemen. Daarom hebben we besloten onze werking aan te passen.

Waar zijn alle voorgaande foto’s?

Omdat de GDPR ook met terugwerkende kracht invloed zou hebben op de foto’s die we reeds publiceerden, zouden we elke foto individueel moeten gaan beoordelen, dit is niet haalbaar. Daarom hebben we besloten alle voorgaande foto’s niet meer te publiceren en met een schone lei opnieuw te beginnen.

Sfeerbeelden

Omwille van bovenstaande hebben we besloten enkel nog sfeerbeelden of ‘niet gerichte beelden’ te gebruiken. Zoals omschreven in onze privacyverklaring nemen we dus alsnog foto’s van activiteiten, rekening houdend dat we geen gerichte foto’s meer maken.

Definitie:

Niet gerichte beelden: de beelden hebben niet de intentie om één of enkele personen duidelijk in beeld te brengen, maar zijn eerder bedoeld om een algemeen sfeerbeeld te schetsen. Voor het nemen van niet gerichte beelden is er geen toestemming nodig, maar de aanwezigheid van camera’s moet wel duidelijk aangegeven worden. Weigert iemand om op een sfeerbeeld te staan, dan moet hiermee rekening gehouden worden.

Hierdoor zal je enkel nog sfeerbeelden (foto’s waarop leerlingen en leerkrachten niet poseren) terugvinden. We trachten onze foto’s zodanig te selecteren dat deze onder de noemer sfeerbeelden vallen.

Mocht er alsnog een foto zijn dat volgens u niet geschikt is, dan mag je ons dit steeds laten weten. Veel kijkplezier!

Foto's